OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 2801/16 w dniu: 20.03.2024 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: lokalu mieszkalnego położonego przy Wrocławska 11/38, 44-335 M. Jastrzębie-Zdrój, dla którego Jastrzębie-Zdrój prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1J/00038684/3.

Licytacja nieruchomości możliwa będzie na platformie elicytacje.komornik.pl.

Załącznik: Obwieszczenie o licytacji