OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1190/20 w dniu: 25.07.2024 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 3 k.p.c. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, przy ul. Niepodległości 38 i opisanej jako: nieruchomość gruntowa, stanowiąca działki nr 1617/65; 1618/65; 1619/65, Obręb Bzie Górne, zabudowanej budynkiem kliniki chirurgii krótkoterminowej. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00014748/6 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju.

Licytacja nieruchomości możliwa będzie na platformie elicytacje.komornik.pl.

Załącznik: Obwieszczenie o licytacji