OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju Ewa Zgol Kancelaria Komornicza nr V w Jastrzębiu-Zdroju mający kancelarię w Jastrzębie - Zdrój przy ul. 1 Maja 14 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-01-2020 r. o godz. 11:00 w 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Mazowiecka 9 odbędzie się druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Nr

Opis licytowanej

Ilość

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

szt.

jednostkowa

łączna

1

Sejf o wymiarach 84 x 142 x 79 cm, m-ki Konsmetal z zamkiem 4-ryglowym oraz trzema szufladami. Typ KPP140-SK, klasa bezpieczeństwa VI, zamki klasy C, nr atestu 102/95.

1,00

2 700,00

2 700,00

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu

tj. 1 350,00 zł.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji pod adresem wskazanym wyżej.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnitwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Nadto prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

KOMORNIK

Ewa Zgol

Copyright © 2014. All Rights Reserved.