Kancelaria Komornika działa w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju który obejmuje miasto Jastrzębie Zdrój oraz gminę Pawłowice, w skład której wchodzą następujące miejscowości:

  • Pawłowice
  • Golasowice
  • Jarząbkowice
  • Krzyżowice
  • Pielgrzymowice
  • Pniówek
  • Warszowice

Ponadto zgodnie z art. 8 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika w granicach terytorium całego kraju. W sprawach wszczętych po dniu 1.01.2008 Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Licytacje ruchomości

Licytacje nieruchomości

Copyright © 2014. All Rights Reserved.